Voor al uw dak- en installatie werkzaamheden

DAK EN INSTALLATIEBEDRIJF K.J. van der Vis

Tel: 0653124290

Email: kj@vistexel.nl

© vis texel Oudeschild Texel 2017


Contact webmaster

Riolering aanleggen

Bij het bouwen of verbouwen van een huis komt er een moment waarop u de riolering moet laten aanleggen. Het aansluiten van de afvoer aan het riool is een vervelende klus die veel tijd in beslag neemt als u er weinig verstand van heeft. Het is daarom altijd verstandig om een professional in te schakelen als u riolering wilt aanleggen. Wilt u de afvoer laten aansluiten op het hoofdriool? Of wilt u een nieuw riool laten aanleggen? Ook bij problemen zoals verstoppingen bent u bij ons aan het juiste adres. Neem via ons informatie formulier contact op en ontvang een vrijblijvende offerte op maat. Verschil riool en (water)afvoer

In de volksmond worden de termen ‘riool’ en ‘afvoer’ vaak door elkaar gehaald. Hoewel de twee systemen wel met elkaar te maken hebben, is de riolering uiteraard niet hetzelfde als de waterafvoer. De waterafvoer bevindt zich in uw huis. Deze afvoer zit onder andere bij uw gootsteen, douche en toilet. De afvoer voert al het vervuilde water af naar buiten en uiteindelijk komt dit uit op de riolering. Het hoofdriool bestaat uit een compleet stelsel van buizen waar de afvoer van elk huis op aangesloten is. Het vervuilde water wordt dan via het riool verder afgevoerd, zodat het gezuiverd kan worden.

Welk systeem?

Eén van de meest gebruikte systemen is een vrijverval riolering. Bij dit type riolering zal u de waterafvoer onder afschot moeten leggen zodat het vervuilde water met behulp van zwaartekracht naar de hoofdriolering gaat.

Een ander riolering systeem is een gemengd stelsel. Hierbij wordt het vervuilde water tegelijk met het regenwater afgevoerd. Hoewel dit een makkelijke oplossing is, wordt relatief schoon hemelwater nu vermengd met vervuild water.

Op texel is er een gescheiden riool systeem voor vuil water en hemelwater. Of wordt nog aangelegd door de gemeente.

Milieubewust rioleringssysteem

Het gebeurt nog regelmatig dat bewoners de hemelwaterafvoer ook aansluiten op het riool. Zonde, want regenwater is nog schoon en dit wordt zo vermengt met vervuild water. Op deze manier moet dus ook het regenwater gezuiverd worden, wat niet alleen extra kosten met zich meebrengt, maar wat ook nog eens slecht voor het milieu is.

Aansluiting op hoofdriolering

Als u riolering aan huis laat aanleggen, dan moet dit uiteindelijk uitkomen op het hoofdriool van de gemeente, zodat het afgevoerd kan worden naar een waterzuivering's installatie. Bestaande woningen zijn allemaal aangesloten op het hoofdriool, maar als u een nieuw huis laat bouwen dan zult u na het leggen van de waterafvoer, deze moeten aansluiten op het riool. Houd er rekening mee dat u vanuit de gemeente een aanvraag moet doen om uw afvoer op de riolering aan te sluiten. Pas als u toestemming hebt gekregen zal de gemeente uw afvoer aansluiten op de riolering.